Artikel: Når borgeren skal betale penge tilbage til kommunen

Engangs beløb - 37657

Bestil kode Indhold Afsnittet beskriver reglerne for den skattemæssige behandling af engangsudbetalinger af pensionsordninger med løbende udbetalinger mv. Disse engangsudbetalinger er afgiftspligtige efter en række bestemmelser i PBL §§ 29 D. Afsnittet indeholder: Afgiftspligt af udbetalinger af pensionsordninger med løbende udbetalinger Når retten til udbetalinger tilfalder en person, der ikke er indkomstskattepligtig af udbetalingerne. Tilbagekøb eller konvertering til en engangsudbetaling af en mindre arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger Erstatninger Udbetaling af supplerende engangsydelser, og visse ATP-ydelser Betaling af omkostningspræmier Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Betal din regning i Mit YouSee

Bestil kode Forord om rettelser Indkomst der udbetales løbende, fx. Særlige éngangsbeløb, der er A-indkomst, fx. Indberetningspligtig B-indkomst indberettes, når der er sket udbetaling, inklusive indberetning af bla. Lønperioden kan dengang være en enkelt dato, der både er start- og slutdato eller aldeles længere periode som B-indkomsten vedrører. Periodisering i eIndkomst Nedenstående gælder, hvis der ikke er særlige krav til periodisering pr. anden lovgivning: Almindelig løbende løn angives med den aktuelle lønperiode. Bonus, tilføjelse, overtidsbetaling o. Undlad at tilbageføre korrekte indberetninger Det har vist sig, at når en indberetter får delvist accepteret en filindberetning, og dermed afvist et antal indberetninger pr. den pågældende fil, så foretager adskillig en tilbageførsel af den samlede indberetning, for derefter at indsende de samme oplysninger igen, sammen med rettelser indtil det, der var blevet afvist. Dengang mange bruger de indberettede oplysninger til fx beregning af offentlige ydelser, umiddelbart derefter de er modtaget i eIndkomst, er det uhensigtsmæssigt at tilbageføre ellers korrekte oplysninger. Hvis tidspunktet er efter sidstnævnte rettidige indberetningsfrist, er det ikke forskriftsmæssig at tilbageføre oplysninger, der ikke barriere rettes.

Comments

584·585·586·587·588·589·590·591·592