Udvikling og ledelse

Løbende håber

Du har nu sendt siden: Udvikling og ledelse Gode udviklingsmuligheder Skatteministeriet arbejder aktivt med kompetenceudvikling og karriereplanlægning. Vi lægger vægt på, at du løbende udvikles fagligt såvel som personligt. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere hele tiden lærer nyt i hverdagen, og at de deler viden med hinanden. Derfor arbejder vi blandt andet på tværs af enhederne, hvis opgaverne indbyder til det. Medarbejdere har mulighed for at søge nye udfordringer ved at skifte til et andet kontor, indgå i større projekter eller være på turnus i en af koncernens styrelser. Nye kontorchefer rekrutteres desuden ofte blandt gruppen af special- og chefkonsulenter i ministeriet, men der rekrutteres også ledere blandt eksterne ansøgere. Vores kompetencestrategi beskriver, hvad vi gør for løbende at udvikle medarbejdere og ledere. Ledelse i Skatteministeriet I Skatteministeriet forventer vi, at vores ledere løbende arbejder med at forbedre deres lederskab, og at de sparrer med hinanden om udfordringerne ved at være leder.

Vi samarbejder med:

Vi udbyder en bred vifte af kurser og uddannelser målrettet ledere og ansatte i HR- og økonomiafdelinger. Human Resources HR handler i høj grad omkring at rekruttere, understøtte og udvikle medarbejdere, således de skaber værdi for virksomheder. I takt med udviklingen tillægges medarbejdere hele tiden en vigtigere betydning plus kravene til virksomheders personaleansvar stiger alligevel løbende. Som personaleansvarlig byder din dagligdag på mange alsidige opgaver og alligevel mange bolde i luften. De omfatter rekruttering, ansættelse, afskedigelse og fastholdelse af medarbejdere, samt håndtering af organisationsforandringer. Man befinder dig i krydsfeltet som sparringspartner for både medarbejdere og ledelse. Funktionen kræver derfor at, du er fagligt godt klædt på, så du løbende er i stand til at forankre og implementere ny viden i organisationen.

Dansk Projektledelse

Rumfang fra partner Hvad er dette? Ledelsesmæssigt sponsorskab, tidlig og løbende involvering af forretningsbrugere og en god plan foran udrulning er nøglen til at få værdi af din investering i dataprojekter. Uanset om der er tale omkring et  AI Artificial Intelligence -projekt ellers et mere klassisk data- og visualiseringsprojekt — som f. Vi har pr. et  tidligere blogindlæg  skrevet om vigtigheden af et godt samarbejde mellem kompagni, der laver analyseløsningerne og dem, der skal bruge dem. Ud fra vores erfaring er nøglen til at få værdi ud af et dataprojekt akkurat det gode samarbejde. Den første vigtige faktor for et dataprojekt, som pr. sidste ende skaber værdi og gør, at organisationen takler opgaver anderledes, er et forretningsmæssigt ejerskab eller sponsorskab. Sponsorskab Når Kapacity laver strategiarbejde omkring edb for en kunde, så er selve det organisatoriske ejerskab af et edb team og en dataplatform ofte et emne, som er oppe at dreje. Umiddelbart er det ikke selve det organisatoriske tilhørsforhold som f.

Økonomi og regnskab

Det kræver tillid og råderum helt oppe fra topledelsen og ned til den enkelte medarbejder — men også storstilet ændringer på porteføljeniveau, i modeller plus værktøjer, samt i projektledernes roller, bevisbyrde og kompetencer. Forsikringsbranchen er under pression. Ny teknologi åbner konstant nye muligheder, og ændrer dermed selve forsikringsbehovet. Hvem ejer og forsikrer fx selvkørende biler? Og hvem har ansvaret ved uheld? Samtidig skaber den teknologiske udvikling forventninger fra kunderne om en højere komparationsform af digital interaktion. Og de etablerede selskaber konkurrerer om at udnytte nye muligheder for effektivisering gennem automatisering, robotter, etc. Alt dette kræver konstant tid af nye løsninger produkter, IT-systemer, arbejdsgange, etc. Og frem for alt eksistere muligt at skifte retning hele tiden — efterhånden som nye teknologiske muligheder og udfordringer dukker op.

Comments

361·362·363·364·365·366·367·368·369